Sở Công thương: Phổ biến thông tin hội nhập kinh tế quốc tế 

Cập nhật ngày: 10/08/2019 - 08:54

BTNO - Ngày 9.8, Sở Công tThương phối hợp với Cục Công tác phía nam phổ biến thông tin hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban ngành, các doanh nghiệp… trên địa bàn tỉnh.

PGS.TS Võ Phước Tấn- Giảng viên cao cấp Đại học Công nghiệp TP.HCM trình bày một số nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các cấp ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cập nhật những thông tin mới về điều kiện thương mại quốc tế và thanh toán quốc tế; phòng tránh rủi ro trong các giao dịch thương mại; về xu thế điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại hiện nay và kinh nghiệm xử lý cho các bên liên quan.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.

Vũ Nguyệt