BAOTAYNINH.VN trên Google News

Số dự án đăng ký nhưng chưa xây dựng còn cao

Cập nhật ngày: 24/05/2013 - 05:36
HTML clipboard

(BTNO)- Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến nay, diện tích cho thuê tại Khu công nghiệp (KCN) Trảng Bàng là 118/132,9ha, chiếm tỷ lệ 88,83%. Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung 3 đã cho thuê 105,8/132,4ha, chiếm tỷ lệ 79,9%. KCN Bourbon An Hoà mới chỉ cho thuê được 24,3/448ha, chiếm tỷ lệ 5,43%. KCN Phước Đông-Bời Lời cho thuê được 127,6 ha/1.417 ha, chiếm tỷ lệ… 9%. Còn KCN Chà Là (giai đoạn 1) có diện tích cho thuê là 22,2/32,2ha, chiếm tỷ lệ 68,9%.

Một số dự án đăng ký nhưng chưa triển khai đầu tư xây dựng ở một KCN

Hiện các KCN trong tỉnh có 111 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động trên diện tích 219,3ha, vốn đầu tư là 699,5 triệu USD. Tuy nhiên, đã có 13 dự án tạm dừng hoạt động (vốn đầu tư 23,85 triệu USD). Có 9 dự án đang xây dựng trên diện tích gần 175ha, vốn đầu tư 487 triệu USD. Ngoài ra, hiện có 5 dự án đã đăng ký nhưng chưa xây dựng hạ tầng với số vốn đăng ký 242 triệu USD.

Tại các KCN cũng có 43 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký đầu tư 5.810 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 156ha. Hiện có 13 dự án đang xây dựng trên diện tích 110ha (vốn đăng ký 1.951 tỷ đồng). Bên cạnh đó, có 37 dự án vẫn chưa triển khai xây dựng với số vốn đăng ký đầu tư 3.398 tỷ đồng. Đến nay, cũng đã có 5 dự án tạm dừng hoạt động với số vốn đăng ký đầu tư 51 tỷ đồng.

HOÀNG ĐÌNH BẢO


 
Liên kết hữu ích