Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở GD-ĐT: Triển khai một số vấn đề về giáo dục mầm non

Cập nhật ngày: 09/08/2012 - 08:32

(BTNO)- Sáng 8.8, Sở GD-ĐT Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai một số vấn đề về giáo dục mầm non. Đối tượng tham dự là cán bộ quản lý bậc học mầm non ở 9 phòng giáo dục và một số trường học.

Bậc học mầm non ngày càng được quan tâm hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề chung của bậc học mầm non và một số vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ. Những nội dung này nằm trong chương trình phát triển giáo dục mầm non do Bộ GD-ĐT ban hành. Trong đó có một số nội dung đáng chú ý như dinh dưỡng và đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em trong trường mầm non; công tác quản lý, chỉ đạo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non; tổ chức hoạt động, phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo; giáo dục trẻ phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội; tổ chức hoạt động cho trẻ khuyết tật trong quá trình thực hiện giáo dục hòa nhập…

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, bậc học này không được quan tâm thỏa đáng. Thậm chí ngành Giáo dục đã thực hiện phổ cập theo một quy trình… ngược: phổ cập tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông rồi sau đó mới quay lại làm phổ cập giáo dục mầm non.

Với nhiều chính sách mới được ban hành, hiện nay cả học sinh và giáo viên bậc học mầm non đã được quan tâm, đầu tư nhiều hơn.

Đ.V.T