Bến Cầu:

Sơ kết 2 năm thực hiện công tác xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã 

Cập nhật ngày: 12/03/2018 - 10:43

BTNO - UBND huyện Bến Cầu vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện công tác xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2016- 2017; sơ kết công tác phổ cập giáo dục-xóa mù chữ và tổng kết công tác khuyến học-khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017.

Ông Lê Minh Thành- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh triển khai nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về nhiệm vụ khuyến học năm 2018 của Hội Khuyến học Việt Nam.

Trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho 5 cá nhân.

Trong 2 năm 2016- 2017, huyện Bến Cầu luôn duy trì đạt chuẩn công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và công tác xóa mù chữ. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập, những năm gần đây, phong trào học tập của người dân trong huyện có nhiều chuyển biến tích cực; các mô hình học tập được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

Toàn huyện có 1 Hội Khuyến học cơ sở đạt cộng đồng học tập cấp xã, thị trấn; 39/57 chi hội cơ quan-trường học đạt đơn vị học tập; 14/29 dòng học đạt dòng họ học tập; 22/39 ấp-khu phố đăng ký đạt cộng đồng học tập ấp-khu phố và có 15.429/18.058 gia đình đăng ký đạt gia đình học tập, được cấp trên công nhận, biểu dương khen thưởng.

Thực hiện công tác khuyến học-khuyến tài và xây dựng xã hội học, các cấp Hội trong huyện phối hợp vận động được hơn 2,5 tỷ đồng và từ nguồn quỹ Hội trao tặng học bổng khuyến tài, hỗ trợ đột xuất, tặng tập, xe đạp, sách giáo khoa, quà… cho học sinh, sinh viên khó khăn; hỗ trợ nhà trường làm đẹp sân trường, vườn hoa… với tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng; vận động 100% đơn vị trường học thực hiện phong trào nuôi heo đất khuyến học, được tổng số tiền gần 900 triệu đồng...

Tại hội nghị, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho 5 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; UBND tỉnh Tây Ninh trao tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích đóng góp kinh phí làm công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn huyện Bến Cầu.

Quang Son


Liên kết hữu ích