BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Tiểu đề án Tuyên truyền phẩm chất, đạo đức người phụ nữ Việt Nam

Cập nhật ngày: 24/12/2014 - 12:00

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện đề án.

Qua 2 năm tổ chức triển khai, quán triệt Tiểu Đề án 1 - Đề án 343, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện Đề án đúng tiến độ với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, nội dung phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác làm theo của cán bộ, đoàn viên công đoàn nói chung và nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn nói riêng trong tình hình mới. Thực hiện và phát huy tốt 4 phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang.

Được tuyên truyền về Tiểu Đề án 1, nhiều nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động đã tự tin vươn lên, nắm bắt cơ hội, khẳng định vị thế, vai trò của mình trong gia đình và xã hội, thông qua các nhiệm vụ, công việc đang đảm nhận, góp phần thúc đầy phong trào thi đua yêu nước của đơn vị, địa phương.

Trong năm 2013 - 2014, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tập huấn Tiểu Đề án 1 cho 300 đại biểu là báo cáo viên công đoàn các cấp; phát hành 800 tài liệu về Tiểu Đề án 1 gửi đến người lao động ở các khu, cụm công nghiệp để mọi người tham khảo. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện, thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tổ chức các hội thi, liên hoan biểu dương, nói chuyện chuyên đề…

Ghi nhận sự nỗ lực của các LĐLĐ huyện, thành phố và các công đoàn cơ sở, tại hội nghị, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã khen thưởng cho 5 cá nhân và 5 tập thể có thành tích trong việc triển khai thực hiện Tiểu Đề án 1- Đề án 343 giai đoạn 2013 – 2014.

Thùy Dương