Pháp luật   Tin tức

Đảng uỷ Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh):

Sơ kết 3 năm thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” 

Cập nhật ngày: 20/04/2022 - 22:56

BTNO - Sáng 20.4, Đảng uỷ Phòng Kỹ thuật, Đảng bộ Quân sự tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” gắn với mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 3 năm qua, cấp uỷ, chi bộ thuộc Đảng bộ Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Trong đó chú trọng đề ra nhiều biện pháp thiết thực trong triển khai thực hiện có hiệu quả hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 7, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh về thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định của đơn vị. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kết quả 3 năm (2019-2021) và 4 tháng đầu năm 2022 thực hiện mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới” được 77 đồng chí. Thông qua thực hiện mô hình giúp đỡ tập trung chủ yếu về công tác giáo dục, phổ biến những nội dung cơ bản về mục tiêu, lý tưởng, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống, đồng thời trực tiếp động viên, chia sẻ giúp đỡ khắc phục vượt qua khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt, học tập, công tác và trong cuộc sống của quần chúng và cấp dưới, kịp thời định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, xây dựng động cơ phấn đấu, ý chí quyết tâm vươn lên trong học tập, công tác và cuộc sống, bảo đảm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quần chúng và cấp dưới được dìu dắt đã thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó, đã có nhiều quần chúng tiêu biểu được khen thưởng, biểu dương và bồi dưỡng giới thiệu kết nạp vào Đảng. Trong 3 năm kết nạp được 4 đảng viên.

Mô hình “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” được các đơn vị triển khai sát với điều kiện thực tế của chi bộ, cơ quan; vai trò, năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ không ngừng được nâng lên; từng chi bộ quán triệt thực hiện “5 tốt”, đảng viên đăng ký quyết tâm “5 tốt”. Kết quả 3 năm (2019 – 2021) 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phòng Kỹ thuật được công nhận đạt tiêu chuẩn 5 tốt; 136 lượt đảng viên của toàn Đảng bộ được công nhận 5 tốt.

Văn Dũng

Từ khóa
cấp uỷchi bộ