Sơ kết công tác tài chính ngân sách 9 tháng năm 2014

Cập nhật ngày: 12/10/2014 - 08:58

Quang cảnh hội nghị sơ kết.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách của Sở Tài chính, trong 9 tháng năm 2014, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.900 tỷ đồng, đạt 73,58% dự toán, tăng 7,67% so với cùng kỳ. Có 4 khoản thu đạt và vượt dự toán năm, gồm: thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu phí và lệ phí, thu khác ngân sách. Các huyện có tỷ lệ thu đạt cao gồm Trảng Bàng, Dương Minh Châu, Gò Dầu.

Tổng chi ngân sách địa phương trong 9 tháng qua là gần 4.200 tỷ đồng, đạt 75,11% so với dự toán, tăng 10,13% so cùng kỳ. Trong đó chi cân đối ngân sách địa phương đạt 71,99%, chi các khoản được quản lý qua ngân sách Nhà nước đạt 87,32%, chi chương trình mục tiêu quốc gia đạt 66,18% so với dự toán.

Tại hội nghị, trên cơ sở những ý kiến thảo luận, đánh giá nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tiến độ thu, chi ngân sách ở một số địa phương trong tỉnh đạt thấp và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện trong thời gian qua, hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ tài chính ngân sách 3 tháng cuối năm với một số giải pháp: Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội; chủ động nắm tình hình, dự báo những khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách nhà nước trong thời gian tới; tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng; nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách...

Công Điều