Kinh tế   Nông thôn mới

Tân Biên:

Sơ kết tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 06/10/2017 - 10:51

BTNO - Tính đến nay, Tân Biên đã hoàn thành 109/171 tiêu chí nông thôn mới.

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 5.10, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Tân Biên tổ chức hội nghị sơ kết tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2017.

Trong 9 tháng đầu năm, huyện Tân Biên đã huy động các tổ chức, cá nhân ủng hộ trên 9,8 tỷ đồng cho các hoạt động xây dựng nông thôn mới, trong đó đã thi công 7 tuyến đường giao thông, 8 dự án trường học, 3 dự án cơ sở vật chất văn hóa…

Toàn huyện Tân Biên đã hoàn thành 109/171 tiêu chí nông thôn mới, trong đó các xã Thạnh Bình, Tân Lập, Tân Phong đạt được từ 15-16 tiêu chí theo các tiêu chuẩn mới năm 2017; các xã còn lại đạt từ 9-12 tiêu chí.

Hội nghị đã tập trung bàn giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí, phấn đấu xã Mỏ Công hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2017.

Đức Thịnh