Sở LĐ-TB&XH: Tổng kết công tác năm 2011

Cập nhật ngày: 21/02/2012 - 11:44

Hội nghị diễn ra ngày 21.2.2012. Năm 2011, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 22.386 lao động. Trong đó lao động làm việc tại các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, DNTN, kinh tế trang tại và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ là 18.559 người. Xuất khẩu lao động đạt 112/300 lao động, quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm cho vay 271 dự án với số tiền 27.282 triệu đồng tạo việc làm mới cho 3.715 lao động. Toàn tỉnh đã đào tạo mới cho 21.894 lao động. Trong đó có 972 học sinh được tuyển mới theo học hệ trung cấp tại các trường trung cấp nghề; 20.922 học viên hệ sơ cấp được đào tạo tại các trung tâm giáo dục thường xuyên có dạy nghề và giới thiệu việc làm. Tỷ lệ lao động đã qua đạo tạo đạt 37% so với tổng số lao động tham gia hoạt động thường xuyên tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được duy trì; đã vận động xây dựng và bàn giao được 154 căn nhà tình nghĩa với kinh phí gần 4,8 tỷ đồng; sửa chữa 18 căn với kinh phí 227 triệu đồng từ quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh và các nguồn vận động trong và ngoài tỉnh. Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp ưu đãi thường xuyên, một lần và các chế độ cho người có công với tổng kinh phí trên 149,6 tỷ đồng. Việc chi trả bảo đảm đúng thời gian quy định là trước ngày 10 hằng tháng.

Vận động tặng xe đạp cho học sinh mồ côi, học sinh nghèo

Năm 2011, hộ nghèo giảm còn 11.788 hộ, chiếm tỷ lệ 4,27% giảm 1% so với cùng kỳ. Đến cuối năm 2011, toàn tỉnh đã hoàn thành chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12.12.2008 của Thủ tướng Chính phủ cho 2.828 hộ nghèo, đã vận động cấp 677 ti vi cho hộ nghèo, thực hiện nhiều mô hình giảm nghèo khác như: cho vay tín dụng ưu đãi, hỗ trợ dạy nghề.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thảo biểu dương kết quả mà ngành LĐ-TB&XH đã đạt được trong năm qua và đề nghị ngành phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo những nhiệm vụ mà ngành cần phải thực hiện năm 2012: Tăng cường hơn nữa công tác tư vấn và giới thiệu việc làm; đẩy mạnh xã hội hoá dạy nghề để hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo; tham mưu UBND tỉnh có đề án giảm hộ nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, các phong trào đền ơn đáp nghĩa để duy trì 99% trở lên gia đình chính sách có công có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình khu dân cư; triển khai đồng bộ các chính sách BHXH, cải thiện đời sống cho người lao động, cải thiện môi trường và điều kiện lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà lành mạnh; giảm tranh chấp lao động; giảm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp và thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội…

Ghi nhận thành tích công tác của các tập thể, cá nhân trong ngành năm 2011 và những năm qua, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB &XH đã trao tặng bằng khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 8 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp LĐ-TB&XH cho 8 cá nhân. Đồng thời UBND tỉnh cũng tặng cờ thi đua và bằng khen cho tập thể và các cá nhân lao động xuất sắc.

Duy Binh