Sở LĐ-TB&XH: Triển khai Kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

Cập nhật ngày: 14/06/2012 - 04:13

(BTNO)- Sáng 13.6, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức triển khai Kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2012 và xây dựng Kế hoạch năm 2013.

Ông Dương Văn Phú, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Tại hội nghị, ông Dương Văn Phú- Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đã thông qua Quyết định số 901 của UBND tỉnh về việc bổ sung định mức chi phí đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 902 của UBND tỉnh về việc giao dự toán bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã năm 2012; Công văn số 1026 về Kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh năm 2012; Kế hoạch số 218 của Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội về Đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh năm 2012…

Theo Sở LĐ-TB&XH, trong năm 2012, trên địa bàn tỉnh tổ chức 196 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 5.942 học viên là lao động nông thôn. Số nghề đào tạo theo kế hoạch là 30, trong đó có các nghề như Kỹ thuật chăn nuôi bò, nghề khai thác cạo mủ cao su, nghề trồng thanh long ruột đỏ, nghề lắp ráp – cài đặt máy tính, nghề lái xe ôtô hạng B2… Mục tiêu của kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn này nhằm trang bị kiến thức cơ bản về kỹ năng nghề cho lao động nông thôn, giúp các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất địa phương, tự tạo việc làm hoặc tìm việc làm mới ở địa phương của mình, góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo.

Đối tượng ưu tiên học nghề là lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi gồm: người có công với cách mạng, hộ nghèo, dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác; những lao động nông thôn thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo và lao động nông thôn khác. Những đối tượng này phải nằm trong độ tuổi lao động (nữ từ 16-55 tuổi, nam từ 16-60 tuổi), có nhu cầu học nghề, trình độ học vấn và sức khoẻ phù hợp với ngành nghề cần học. Tuy nhiên, mỗi lao động nông thôn chỉ được hỗ trợ một lần theo chính sách của Đề án 1956. 

Lao động nông thôn học nghề cạo mủ cao su

Tổng kinh phí thực hiện dự toán là 7.408.580.000 đồng, trong đó kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia là 4.463.000.000 đồng và kinh phí địa phương (tỉnh) là 2.945.580.000.

Được biết, trong năm 2011, các ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã và các cơ sở dạy nghề trong tỉnh đã tổ chức triển khai được 143 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, đạt 78,57% so kế hoạch, với 4.208 lao động nông thôn tham gia, đạt 78,27% so kế hoạch. Số nghề được đào tạo là 14 nghề, đạt 63,64% so kế hoạch và số học viên tốt nghiệp khoá học có việc làm đạt 78,21%. Tổng kinh phí thực hiện là 5.116.266.872 đồng.  

THUÝ TRINH