Sở LĐTB&XH: Tập huấn công tác thống kê về cai nghiện ma tuý và sau cai

Cập nhật ngày: 19/10/2011 - 05:30

(BTNO) - Sáng 19.10, tại Hội trường UBND huyện Gò Dầu, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn thống kê và thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện cho hơn 90 cán bộ - công chức 03 huyện Gò Dầu, Bến Cầu và Trảng Bàng.

PGĐ Sở LĐTB&XH Nguyễn Văn Quá triển khai Thông tư 05 tại lớp tập huấn

Ngày 23.3.2011, Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26.10.2009 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các biểu mẫu thông kê về công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện gồm: Báo cáo thống kê cơ sở; Báo cáo thống kê tổng hợp và Các sổ ghi chép ban đầu về công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện. Đối tượng áp dụng của Thông tư là các tổ chức, cá nhân có liên quan tới công tác thông tin báo cáo thống kê về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện, bao gồm: Uỷ ban nhân dân cấp xã; Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; Cơ sở quản lý sau cai nghiện; Phòng LĐTBXH cấp huyện; Sở LĐTBXH và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01.6.2011.

Trước đó vào các ngày 17.10 và 18.10, Sở LĐTB&XH tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tập huấn cho 227 CB-CC công tác tại các huyện Hoà Thành, Châu Thành, Thị xã, Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu và Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Tây Ninh.

Thanh Phong

(Phòng LĐTB&XH huyện Gò Dầu)