BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở NN-PTNT: Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới cấp xã

Cập nhật ngày: 20/05/2014 - 06:25

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Sáng 19.5, tại Trường Chính trị tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II (Thành Phố Hồ Chí Minh) khai giảng lớp bồi dưỡng xây dựng nông thôn mới cấp xã và Ban phát triển ấp năm 2014.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 45 học viên là cán bộ của các xã Long Vĩnh, An Bình, Thái Bình thuộc huyện Châu Thành và xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Lam (giảng viên Trường cán bộ quản lý NN-PTNT II) truyền đạt những nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo các cấp và cán bộ quản lý, điều hành chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn lập kế hoạch và các dự án xây dựng nông thôn mới có sự tham gia của người dân; quy trình triển khai thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội; Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn…

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, nắm vững các kiến thức cơ bản và những phương pháp cần thiết để hoàn thành tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Gia Hân