BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở NN&PTNT: Lên kế hoạch đấu thầu thả hơn 320.000 cá giống xuống hồ Dầu Tiếng

Cập nhật ngày: 07/07/2010 - 04:09

(BTNO) - 6 tháng đầu năm, tình hình nuôi trồng thuỷ sản có hướng phát triển khá, các loại thuỷ sản có giá trị cao được nhiều hộ dân thả nuôi như cá lăng nha, ba ba, cá lóc, cá chình, cá bống tượng…

Do hạn hán kéo dài nên diện tích nuôi trồng thuỷ sản chỉ ước đạt 500ha, bằng 40% so với kế hoạch (KH) năm, tăng 66,7% so với cùng kỳ (CK), chủ yếu ở các ao hồ ven hệ thống hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng.

Ngư dân đánh bắt cá ở hồ Dầu Tiếng.

Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 2.375 tấn, bằng 24,7% so với KH, trong đó sản lượng nuôi trồng ước đạt 925 tấn, bằng 15,4% so với KH và sản lượng khai thác ước đạt 1.450 tấn, bằng 40,3% so với KH. Sản lượng khai thác tập trung chủ yếu trong hồ Dầu Tiếng (khoảng 80%), số còn lại khai thác ở các khu vực nội đồng.

Tuy nhiên, việc sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản trong hồ Dầu Tiếng có chiều tăng so với CK. Bên cạnh đó, hiện vẫn chưa tìm được nguyên nhân để có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước làm chết cá hàng loạt trên sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa bàn huyện Châu Thành, Hoà Thành, Gò Dầu, Bến Cầu đã làm ảnh hưởng đến nguồn cá trong tự nhiên, cá của người nuôi bè, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống của người nuôi trồng thuỷ sản.

6 tháng cuối năm 2010, Sở NN&PTNT đề ra chỉ tiêu phấn đấu diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 1.200ha, sản lượng 9.600 tấn. Hiện Sở đang xây dựng KH đấu thầu thả cá giống xuống hồ Dầu Tiếng với số lượng dự kiến hơn 320.000 con, gồm 7 loại cá (mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, cá trôi, thác lác cườm, lăng nha) với kinh phí trên 487 triệu đồng.

NHÃ HUYÊN