BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở Nội vụ: Tập huấn dự án hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính

Cập nhật ngày: 20/04/2015 - 05:27

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Quê phát biểu tại buổi tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung gồm: công tác triển khai dự án theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ; trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính và hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính;

Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính trên đất liền và hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; các nghị định, quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh liên quan đến công tác “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính”.

Mục tiêu của dự án nhằm xác định rõ phạm vi quản lý theo địa bàn lãnh thổ giữa tỉnh Tây Ninh và các tỉnh, thành phố tiếp giáp, giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo khép kín đường địa giới hành chính các cấp; xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp bảo đảm khoa học, đầy đủ, chính xác pháp lý và thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Duy Thức