Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng kết công tác năm 2021 

Cập nhật ngày: 27/01/2022 - 12:47

BTNO - Chiều 26.1, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022.

Đại diện Sở NN&PTNT trao giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong  công tác phát triển nông nghiệp và nông thôn năm 2021.

Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tốc độ tăng trưởng của ngành chỉ duy trì ở mức khá. Giá trị sản phẩm bình quân thu được trên 1 ha đất trồng trọt đạt 102 triệu đồng, tăng 2 triệu/ha so với năm 2020, đạt 100%  kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng 16,3%, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 99,2%.

Tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế đạt 64%, bằng 100% kế hoạch; toàn tỉnh ước có 55/71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 77,5%,  đạt 100% kế hoạch, bình quân mỗi xã đạt 17,8 tiêu chí, tăng thêm 0,8 tiêu chí. Trong đó có 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 11,2% tổng số xã.

Chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ, không bảo đảm an toàn sinh học, hiệu quả thấp sang chăn nuôi trang trại quy mô lớn, bảo đảm an toàn sinh học.

Trong năm xảy ra một số bệnh dịch nguy hiểm như: bệnh viêm da nổi cục trâu, bò với tổng số trâu, bò bệnh là 16.316 con, số trâu, bò chết và tiêu hủy 1.911 con; bệnh dịch tả lợn châu Phi với 3.544 con bị chết và tiêu hủy; bệnh cúm gia cầm với 35 con bị chết và tiêu hủy. Các dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, xử lý tốt, không để lây lan thành dịch trên diện rộng.

Nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh ổn định, ước đạt 574 ha, đạt 83,2% so kế hoạch, bằng 99% so với cùng kỳ. Đến cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 27 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP, trong đó có 5 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và 22 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao.

Năm 2022, ngành Nông nghiệp đặt mục tiêu tập trung cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với các nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh; nhân rộng việc thực hiện cấp mã số vùng sản xuất, truy xuất nguồn gốc nông sản; kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và thị trường, xuất khẩu với chuỗi giá trị toàn cầu; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường…

Dịp này, Sở NN&PTNT tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác phát triển nông nghiệp và nông thôn năm 2021.

Vũ Nguyệt