Sở Tài chính: Tập huấn nâng cao năng lực quản lý tài chính

Cập nhật ngày: 03/08/2016 - 06:02

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có 230 học viên của 38 cơ quan quản lý nhà nước sự nghiệp và cơ quan đoàn thể tỉnh, các phòng Tài chính, Giáo dục-Đào tạo, Nội vụ, Thanh tra của thành phố Tây Ninh và các huyện.

Các học viên được triển khai 5 chuyên đề, gồm: “Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14.2.2015 (thay thế Nghị định 43/2006/NĐ-CP)”; “Chế độ kế toán mới theo Luật kế toán 2015”; “Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Hướng dẫn nội dung kiểm soát chi tại các đơn vị sự nghiệp công lập” và chuyên đề về “Công tác kiểm tra, kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập”.

T.T