BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở Tài chính: Đề nghị UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên mới

Cập nhật ngày: 10/01/2013 - 06:01

(BTNO) – UBND tỉnh đang xem xét tờ trình của Sở Tài chính về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 19.5.2011 về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên và Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên nước do giá tính tài nguyên hiện nay chưa được quy định, hoặc đã quy định nhưng không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Theo tờ trình của Sở Tài chính, giá đất làm gạch tăng từ 30.000 đồng/m3 lên 40.000 đồng/m3. Ảnh minh hoạ

Đối với các loại đá, Sở Tài chính đề nghị tăng thấp nhất là 5.000 đồng, tăng cao nhất là 20.000 đồng; đối với các loại cát, tăng thấp nhất là 10.000 đồng, tăng cao nhất là 20.000 đồng; đối với đất, tăng thấp nhất là 10.000 đồng, tăng cao nhất là 120.000 đồng; đối với sản phẩm rừng tự nhiên, tăng thấp nhất là 50.000 đồng, tăng cao nhất là 500.000 đồng. Riêng đối với nước thiên nhiên, giảm thấp nhấp là 1.000 đồng, giảm cao nhất là 2.000 đồng.

Nếu được UBND tỉnh xem xét thông qua, các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên phải nộp thuế theo giá tính thuế tài nguyên này. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân còn nợ đọng thuế đến ngày Quyết định ban hành bảng giá mới của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành, thì phải thực hiện kê khai nộp thuế tài nguyên theo bảng giá mới. Khi thị trường biến động tăng, giảm 20% trở lên về giá bán bình quân của đơn vị sản phẩm tài nguyên, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các ngành liên quan kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

HY UYÊN

 


 
Liên kết hữu ích