BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở Tài chính: Trình UBND tỉnh xem xét mức thu phí đò ngang

Cập nhật ngày: 20/10/2010 - 11:58

(BTNO) - Mới đây, Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét mức thu, quản lý và sử dụng phí qua đò ngang trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính cho biết, phí qua đò đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 55/2003/NQ-HĐ ngày 25.12.2003, kỳ họp thứ 10, khoá VI. Tuy nhiên, Sở Tài chính chưa trình UBND tỉnh ban hành quyết định thực hiện do vào thời điểm đó, trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh loại phí này.

Hiện nay, do nhu cầu đi lại của người dân và theo quy định của cấp có thẩm quyền về điều kiện kinh doanh phương tiện thuỷ nội địa tại bến đò khách ngang sông Vàm Cỏ, đoạn Phước Chỉ - Lộc Giang, nằm trên địa phận huyện Trảng Bàng.

Phà qua sông Vàm Cỏ

Sở Tài chính đã dự thảo Quyết định Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí qua đò ngang sông Vàm Cỏ. Sau khi thẩm định, Sở Tư pháp cho biết, việc Sở Tài chính căn cứ Nghị quyết số 55/2003/NQ-HĐ ngày 25.12.2003 để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí qua đò ngang sông Vàm Cỏ là không phù hợp với pháp luật do văn bản làm căn cứ trực tiếp ban hành quyết định đã hết hiệu lực.

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của UBND huyện Trảng Bàng và Sở GT-VT, ngày 18.10, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định mức thu, quản lý và sử dụng phí qua đò ngang trên địa bàn tỉnh. Theo đó, về hành khách, trẻ em (từ 6-10 tuổi): 1.000 đồng/người/lượt, người lớn: 2.000 đồng/người/lượt; xe đạp: 1.000 đồng/chiếc/lượt; xe máy, mô-tô: 2.000 đồng/chiếc/lượt.

Về hàng hoá, dưới 50kg: 1.000 đồng/lượt; từ 50 – 100kg: 4.000 đồng/lượt; trên 100 – 200kg: 5.000 đồng/lượt; trên 200 – 300kg: 8.000 đồng/lượt; trên 300 – 500kg: 10.000 đồng/lượt; trên 500- 2.000kg: 20.000 đồng/lượt; trên 2.000 – 5.000kg: 30.000 đồng/lượt.

Tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu là 100%.

PHƯƠNG LY


 
Liên kết hữu ích