Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn điều chỉnh thông tin tiêm vaccine phòng Covid-19

Cập nhật ngày: 13/09/2021 - 23:39

BTNO - Thời gian qua, do chưa ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin trong việc tiêm vaccine ngừa covid-19 nên có một số điểm tiêm ghi thiếu thông tin của người tiêm, dẫn đến việc khi cập nhật vào sổ sức khoẻ điện tử, thông tin của người tiêm có thể bị thiếu hoặc không chính xác.

Để cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin những người đã tiêm làm cơ sở cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine điện tử, đề nghị người dân đã tiêm cài đặt ứng dụng “Sổ sức khoẻ điện tử” để xem thông tin. Nếu thấy không có thông tin đã tiêm hoặc thông tin không chính xác, vui lòng phản hồi để các cơ sở tiêm cập nhật đầy đủ và chính xác trên hệ thống.

Cụ thể, vào kho ứng dụng CH Play (nếu sử dụng điện thoại có hệ điều hành Android) hoặc kho App Store (nếu sử dụng iPhone), nhập “hssk” để tìm, sau đó chọn ứng dụng “Sổ sức khoẻ điện tử” và cài đặt; Tạo tài khoản đăng nhập và khai báo thông tin theo hướng dẫn để xem thông tin hồ sơ sức khoẻ và thông tin tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Để đề nghị điều chỉnh thông tin đã tiêm, vào ứng dụng “Tây Ninh Smart” hoặc Cổng Zalo “BCĐ phòng chống dịch Covid-19 Tây Ninh” (chọn quan tâm) và chọn như sau:

Cập nhật đầy đủ thông tin theo hướng dẫn để đề nghị điều chỉnh.

Thông tin của người dân đề nghị điều chỉnh sẽ được các đơn vị tiêm kiểm tra, đối chiếu và cập nhật đầy đủ và chính xác trên hệ thống.

Đ.H