Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp năm 2022 

Cập nhật ngày: 30/11/2022 - 13:49

BTNO - Sáng 29.11, tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo diễn ra khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo năm 2022 do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viện Đào tạo - Nghiên cứu quản trị, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham dự có Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Tấn Đức; ông Lê Quốc Bảo- Phó Viện trưởng Viện Đào tạo - Nghiên cứu quản trị, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm cụ thể hoá Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 24.5.2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành kế hoạch nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được triển khai các nội dung về chuyển đổi số, định hướng và lộ trình chuyến đổi số của cơ quan, tổ chức; giới thiệu quy trình làm việc số, cách điều chỉnh quy trình tại đơn vị sang quy trình số và cơ sở hạ tầng để thực hiện; phương pháp luận và năng lực triển khai nền tảng chuyển đổi số; quan điểm cơ bản của chuyển đổi số; nguyên tắc cần tuân thủ trong chuyển đổi số; vấn đề trọng tâm của chuyển đổi số; giới thiệu hệ sinh thái của quá trình chuyển đổi số; cơ sở hạ tầng công nghệ của chuyển đổi số; nguồn nhân lực tham gia quá trình chuyển đổi số; bộ công cụ đánh giá năng lực chuyển đổi số tại đơn vị; việc xây dựng lộ trình, kế hoạch và triển khai chuyển đổi số cho cơ quan, đơn vị.

Có gần 200 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tham gia lớp tập huấn. Thời gian tập huấn diễn ra trong 4 ngày, từ nay đến ngày 2.12.2022.

Hồng Thu