Sở TN- MT: Tháng 5.2010, cấp 389 giấy CNQSDĐ nông nghiệp

Cập nhật ngày: 19/05/2010 - 09:49
HTML clipboard

(BTNO) - Thông tin từ Sở Tài nguyên – Môi trường cho biết, trong tháng 5.2010, Sở đã cấp 389 giấy chứng nhận quyền SDĐ nông nghiệp với diện tích 233,02 ha. Luỹ kế đến ngày 15.5.2010 đã cấp được 217.377 giấy, diện tích 270.103 ha, đạt 96,85% diện tích.

Về cấp giấy CNQSDĐ ở nông thôn, trong tháng cấp được 82 giấy, diện tích 2,6 ha. Luỹ kế đến ngày 15.5.2010 đã cấp được 163.404 giấy, diện tích đạt 6.611,68 ha, đạt 90,27% về diện tích và đạt 90,81% về số hộ.

Đối với đất ở đô thị, trong tháng cấp được 136 giấy CNQSDĐ, diện tích 3,54 ha. Luỹ kế đến ngày 15.5.2010 cấp được 38.750 giấy, diện tích 1.043,35 ha, đạt 88,55% diện tích.

Đối với việc cấp giấy CNQSDĐ cho tổ chức, luỹ kế từ năm 1994 đến 15.5.2010 đã cấp được 2.386 giấy, diện tích 68.698,46 ha.

Về công tác cải cách hành chính “một cửa”, số hồ sơ tháng trước tồn chuyển qua là 44 hồ sơ, tiếp nhận mới trong tháng là 38 hồ sơ. Hiện đã giải quyết xong 52 hồ sơ, còn lại 30 hồ sơ, trong đó có 27 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, 3 hồ sơ quá hạn.

Thu Huyên