Sở TT&TT: Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước 

Cập nhật ngày: 14/01/2020 - 10:01

BTNO - Chiều 13.1, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành năm 2020. Ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.

Trong năm 2019, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) được đẩy mạnh, đạt hiệu quả cao. Với vai trò là Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, Sở TT&TT đã tích cực tham mưu UBND tỉnh về triển khai và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ quản lý, điều hành, cung cấp thông tin và các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, có 1.884 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định  45/2016/QĐ-TTg ngày 19.10.2016), trong đó cấp tỉnh 1479 TTHC, cấp huyện 262 TTHC và cấp xã 144 TTHC.

Mạng lưới bưu chính, viễn thông phát triển tương đối rộng khắp, dịch vụ viễn thông phong phú, đa dạng. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn triển khai và thực hiện tốt các quy định của nhà nước. Toàn tỉnh hiện có 7 doanh nghiệp hoạt động bưu chính chuyển phát đã đăng ký thông báo hoạt động bưu chính và 5 doanh nghiệp đang hoạt động viễn thông. Doanh thu từ dịch vụ bưu chính ước đạt 111.053 triệu đồng, đạt 95% so với kế hoạch.

Đầu năm 2019, Sở TT&TT đã chỉ đạo, phối hợp, theo dõi và giám sát đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện hoàn thành tốt công tác triển khai ngầm hoá cáp viễn thông trên tuyến đường 30.4 theo chủ trương của UBND tỉnh giữa các đơn vị có liên quan và lãnh đạo Sở. Công tác tần số vô tuyến điện trong năm 2019 đã hướng dẫn, cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số cho 16 đơn vị và 21 giấy phép. 

Các cơ quan báo chí trên địa bàn thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Công tác quản lý Nhà nước về báo chí được tăng cường, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, thẩm quyền được giao.

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai ở nhiều lĩnh vực và thường xuyên. Trong năm 2019, Thanh tra Sở đã tổ chức thanh tra, kiểm tra được 7 cuộc, qua đó phát hiện 59 đối tượng vi phạm; nhắc nhở, hướng dẫn, tuyên truyền trực tiếp đối với 53 đối tượng; ban hành 6 quyết định vi phạm hành chính. Thanh tra Sở đã thực hiện 3 lượt tiếp và trả lời công dân đến khiếu nại, phản ánh, qua đó không có đơn thư còn tồn đọng.

Năm 2020, Sở TT&TT sẽ hoàn thiện trục liên thông tích hợp dữ liệu LGSP của tỉnh, nâng cấp khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh lên phiên bản 2.0; hoàn thành việc nâng cấp lên IPV6 cho toàn bộ hệ thống thông tin và hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh; triển khai thí điểm cơ sở dữ liệu đất đai, cung cấp một số tiện ích cho người dân trong việc tiếp cận thông tin về đất đai; xây dựng Chương trình chuyển đổi số tỉnh; khai trương trung tâm giám sát, điều hành KTXH tập trung của tỉnh và sẽ chính thức đi vào hoạt động đầu quý II.2020...

Dịp này, Giám đốc Sở TT&TT tặng giấy khen cho 8 tập thể, 6 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019.

Thiên Di