Sở TT-TT Tây Ninh: Điều tra, khảo sát ứng dụng CNTT trong hoạt động doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 18/07/2010 - 05:29

(BTNO) - Thực hiện Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 1.4.2010 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2010, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phối hợp với Viện Tin học Doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (gọi tắt là VCCI) tổ chức điều tra khảo sát nhu cầu và hiện trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của 500 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng CNTT vào lĩnh vực dạy và học ở Trường THPT Tây Ninh. Ảnh: minh hoạ

Mục tiêu của cuộc điều tra là khảo sát nhận thức, nguồn lực và mức độ ứng dụng CNTT của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Xác định những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm trễ trong việc tham gia ứng dụng CNTT; Xác định các yêu cầu và mong muốn của doanh nghiệp đối với các cơ quan chức năng và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ IT trong việc tham gia ứng dụng CNTT. Từ kết quả khảo sát sẽ đề xuất các biện pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của doanh nghiệp.

Phương pháp điều tra được tiến hành theo hai hình thức: Điều tra gián tiếp bằng cách Gửi thư và phiếu điều tra đến doanh nghiệp; Điều tra trực tiếp bằng cách cử cán bộ điều tra trực tiếp đến doanh nghiệp để phỏng vấn người phụ trách CNTT hoặc lãnh đạo doanh nghiệp đề cập đến nhiều khía cạnh của CNTT như: hạ tầng phần cứng, phần mềm, nhân sự CNTT, dịch vụ và xu hướng đầu tư cho các sản phẩm CNTT,… Thông tin của doanh nghiệp được cam kết bảo mật, chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu việc ứng dụng CNTT.

Dự kiến, thời gian tiến hành điều tra khảo sát được tổ chức từ ngày 31.7.2010.

Tâm Giang