BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở Tư pháp: Tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2023 

Cập nhật ngày: 02/12/2023 - 16:06

BTNO - Mới đây, Sở Tư pháp chủ trì và phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự có ông Lê Thanh Bình- Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Thành Luỹ- Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã.

Hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại địa phương những kiến thức cơ bản, chuyên sâu, mới nhất của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, cập nhật về nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, giới thiệu về quy trình xử phạt vi phạm hành chính; hướng dẫn kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính và sử dụng mẫu biên bản vi phạm hành chính; kỹ năng soạn thảo và sử dụng mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra, các đại biểu trao đổi về khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Thiên Di