Sở Tư pháp: Triển khai thực hiện Nghị định số 66 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 01/06/2012 - 05:41

(BTNO)- Ngày 31.5.2012, Sở Tư pháp chủ trì hội nghị triển khai Nghị định số 66/2008/ND-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Quyết định số 2428/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, Hội Doanh nghiệp, Hội Luật gia tỉnh, Phòng Tư pháp các huyện, thị.

Ông Võ Văn Lượng, Phó giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Nghị định số 66/2008/NĐ-CP có 4 Chương, 17 Điều, nội dung chủ yếu nhằm tổ chức các hình thức hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên phạm vi từng địa phương và trong cả nước bằng các hình thức: giải đáp bằng văn bản; giải đáp thông qua mạng điện tử; giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và giải đáp bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Nghị định số 66, UBND tỉnh ban hành Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho các đoanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp; Hợp tác xã; Tổ hợp tác và các tổ chức, cá nhân (gọi chung là doanh nghiệp) kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Khi các doanh nghiệp có yêu cầu cần được tư vấn, trợ giúp pháp lý sẽ được các sở, ngành có liên quan, cán bộ pháp lý, Phòng Tư pháp các huyện, thị giải đáp theo quy định. Thời gian giải đáp chậm nhất là 15 ngày từ khi doanh nghiệp có yêu cầu.

Đối với những trường hợp có phạm vi liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực thì trong thời gian không quá 30 ngày, doanh nghiệp phải nhận được sự trợ giúp, giải đáp theo yêu cầu. Việc giải đáp có thể thông qua bằng văn bản; trên trang thông tin điện tử của tỉnh hoặc giải đáp trực tiếp, qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

KHẮC LUÂN


Liên kết hữu ích