Sở Xây dựng tổ chức đối thoại trực tuyến chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng”

Cập nhật ngày: 23/05/2020 - 20:58

BTNO - Theo kế hoạch, ngày 29.5.2020, Sở Xây dựng sẽ tổ chức đối thoại trực tuyến với chủ đề “Cấp giấy phép xây dựng” trên Zalo Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh với các nội dung cụ thể như sau:

+ Thời gian tiếp nhận ý kiến: từ ngày 25/5/2020 đến 28/5/2020 (qua địa chỉ email: soxaydung@tayninh.gov.vn hoặc tại địa chỉ: số 314, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). 

+ Thời gian trả lời đối thoại trực tuyến qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo: bắt đầu lúc 9 giờ và kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 29/5/2020. 

+ Nội dung đối thoại: 

- Quy trình, trình tự và thủ tục cấp Giấy phép xây dựng;

- Các nội dung vướng mắc liên quan đến công tác cấp Giấy phép xây dựng. 

+ Yêu cầu: Điện thoại người dùng cài đặt Zalo/Quan tâm Official Account Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh/ Chọn mục Phản ánh/ Đối thoại Sở Xây dựng. 

Sở Xây dựng rất mong nhận được các thông tin, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

Sở Xây dựng Tây Ninh