Sở Xây dựng tổng kết công tác năm 2018 

Cập nhật ngày: 26/01/2019 - 13:30

BTNO - Ngày 25.1, tại Hội trường UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Ông Trương Văn Ngôn- Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2018, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh với kết quả đạt được khá toàn diện trên mọi lĩnh vực, cụ thể: Đã hoàn thành 11/11 nhiệm vụ theo chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2018; hoàn thành 8/8 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; duy trì ổn định 100% các cơ sở y tế, khu công nghiệp, khu chế xuất xử lý chất thải rắn, nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,…

Công tác thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư, thiết kế - dự toán xây dựng, dự toán quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và kinh tế, vật liệu xây dựng năm 2018 tiếp tục được coi trọng, góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng, tiết kiệm ngân sách Nhà nước hơn 46 tỷ đồng. Trong năm 2018, Trung tâm Quy hoạch và giám định chất lượng đã đạt doanh thu hơn 10 tỷ đồng, đạt 115,3% so kế hoạch.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, Sở tổ chức lập chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Biên, Trảng Bàng, Hòa Thành đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; HĐND tỉnh đã thông qua đề án đề nghị công nhận đô thị Hòa Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV; báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh; lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị đối với các đô thị cửa khẩu: Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc, Kà Tum.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động cấp nước tại các đô thị, khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn tỉnh năm 2018; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đóng cửa mỏ đá xây dựng tại khu vực núi Bà Đen và các hoạt động khai thác cát xây dựng trong hồ Dầu Tiếng.

Về lĩnh vực thanh tra xây dựng, năm 2018 sở đã tiếp 10 lượt/11 người khiếu nại, tố cáo; đã kiểm tra 864 lượt công trình, kết quả lập biên bản kiểm tra 130 trường hợp, nhắc nhở tại chỗ 734 trường hợp. Thanh tra đột xuất các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch từ lò hoffman sang lò tuynel. Về cải cách thủ tục hành chính, Sở đã tiếp nhận và trả kết quả 1.235 hồ sơ thủ tục hành chính, kết quả đã giải quyết 930 hồ sơ, trễ hạn 106 hồ sơ.

Năm 2019, Sở Xây dựng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh liên quan đến nhiệm vụ của ngành Xây dựng. Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành như: tham mưu UBND tỉnh tổ chức, triển khai các nội dung của đồ án quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen; hướng dẫn các nhà đầu tư triển khai lập quy hoạch xây dựng các dự án trên địa bàn thành phố Tây Ninh; trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2019…

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Văn Ngôn- Giám đốc Sở Xây dựng ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Xây dựng đã đạt được trong năm 2018. Ông Ngôn đề nghị, năm 2019 ngành Xây dựng các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xử lý những tồn đọng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ,…

Vũ Nguyệt