Sở Y tế: Giám sát thực hiện chương trình bình ổn giá thuốc

Cập nhật ngày: 01/01/2012 - 02:26

(BTNO)- Thực hiện QĐ 1407/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND tỉnh về quản lý giá và bình ổn thị trường, vừa qua Sở Y tế kết hợp Công ty CP Dược phẩm Tây Ninh tổ chức giám sát một số điểm bán thuốc bình ổn giá trong bệnh viện cũng như các nhà thuốc tư nhân.

Đoàn giám sát kiểm tra việc thực hiện bình ổn giá thuốc tại một nhà thuốc tư nhân thuộc huyện Gò Dầu

Theo kế hoạch quản lý và bình ổn giá thuốc của Sở Y tế ban hành ngày 12.9.2011, đợt bình ổn giá thuốc này tập trung vào các nội dung như: các cơ sở điều trị công lập tiếp tục thực hiện giá dịch vụ đã được phê duyệt từ trước, thuốc và vật tư tiêu hao thực hiện theo kết quả trúng thầu 2011. Riêng các nhà thuốc bán lẻ trong tỉnh thực hiện niêm yết giá thuốc theo quy định. Các công ty dược đóng trên địa bàn cũng phải cam kết bán thuốc theo giá đã đăng ký với Sở Y tế và Sở Tài chính. Hiện đã có 3 Công ty là Công ty CP Dược phẩm Tây Ninh, Dược Hậu Giang chi nhánh Tây Ninh và Imexpharm tham gia bình ổn giá (Imexpharm đăng ký 10 mặt hàng, Cty CP Dược Hậu Giang đăng ký 14 mặt hàng, Công ty CP Dược phẩm Tây Ninh đăng ký 15 mặt hàng của Domasco). Toàn tỉnh có 8 quầy thuốc trong bệnh viện và 18 nhà thuốc bán lẻ đăng ký tham gia bán thuốc bình ổn giá

Qua kết quả giám sát cho thấy, hầu hết các nhà thuốc thực hiện nghiêm túc cam kết bán thuốc bình ổn giá, tại các điểm bán có treo biển "điểm bán thuốc bình ổn giá", bán đúng giá thuốc, niêm yết danh mục và giá các mặt hàng bình ổn. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm thực hiện chưa nghiêm túc như: không niêm yết giá thuốc, không niêm yết giá các mặt hàng thuốc thuộc diện bình ổn hoặc không dự trù các mặt hàng thuốc bình ổn về bán cho dân, thậm chí có quầy chưa treo biển "điểm bán thuốc bình ổn giá". Đoàn giám sát đã nhắc nhở các nhà thuốc thực hiện nghiêm túc hơn, đồng thời đoàn cũng đã nhắc nhở các TTYT huyện nghiêm túc thực hiện chương trình bán các mặt hàng bình ổn giá.

Theo kế hoạch, chương trình bình ổn giá thuốc được thực hiện từ nay đến ngày 31.5.2012.

YK