Sở Y tế: Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018 

Cập nhật ngày: 03/08/2018 - 10:38

BTNO - Vừa qua, Đảng ủy Sở Y tế Tây Ninh tổ chức hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2018 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự hội nghị có ông Trần Công Bằng- Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ông Trần Văn Sỹ- Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế và 180 đảng viên thuộc 15 chi bộ trực thuộc.

Toàn cảnh hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Sở Y tế đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đã kết nạp 42 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 140% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020; trong đó nữ 31 người, chiếm 73,80%. Hầu hết đảng viên mới sau khi kết nạp đã phát huy tốt, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được phân công. 100% đảng viên đư­ợc giới thiệu về sinh hoạt tại nơi cư trú và không có đảng viên vi phạm các quy định tại nơi cư­ trú, 100% gia đình đảng viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

Từ năm 2015 - 2017, Đảng ủy đã tiến hành 6 cuộc kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên.100% chi bộ, đảng viên thực hiện nghiêm điều lệ, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan...

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với các phong trào thi đua của ngành, đơn vị như: phong trào thi đua "Làm theo lời Bác, cán bộ y tế đoàn kết - năng động - sáng tạo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp"; thực hiện tốt 12 điều y đức "Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở y tế", phong trào thi đua thực hiện "Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

Tiêm ngừa cho trẻ- Ảnh minh hoạ

Ngành tiếp tục giữ vững thành quả thanh toán bệnh bại liệt, uốn ván sơ sinh và loại trừ bệnh phong cấp tỉnh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, thanh toán bệnh bướu cổ theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới; tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế (theo chuẩn 2011-2020)...

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, Đảng ủy Sở Y tế đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục chú trọng, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra...

Tại hội nghị, ông Trần Công Bằng- Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao những kết quả của Đảng uỷ Sở Y tế đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị, Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, viên chức, lao động trong toàn ngành; triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tăng cường giáo dục truyền thống, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ...

Đình Tiến