Sở Y tế Tây Ninh tổng kết hoạt động năm 2019 

Cập nhật ngày: 23/01/2020 - 04:42

BTNO - Vừa qua, Sở Y tế Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bác sĩ Hoa Công Hậu- Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2019, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, ngành Y tế Tây Ninh đã quyết liệt và đồng bộ trong việc thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, như: Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ công tác chuyên môn, 100% trạm y tế được xây dựng kiên cố, đạt tiêu chí quốc gia về y tế; triển khai nhiều kỹ thuật mới trong lĩnh vực khám.

Toàn tỉnh đã hoàn thành việc lắp đặt và vận hành hệ thống thông tin tim mạch và hệ thống hội chẩn trực tuyến từ xa (Telemedicine). Mạng lưới y tế dự phòng ngày càng được củng cố và phát triển rộng khắp từ tỉnh tới xã, ấp. Thiết lập Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia thông suốt từ tỉnh đến xã, quản lý tình hình tiêm chủng của 100% trẻ sinh ra trên địa bàn tỉnh. Đạt và duy trì tốt mức sinh thay thế; tỷ lệ sinh con thứ 3 và tỷ số giới tính khi sinh đều thấp hơn mức chung của cả nước, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh

Tham mưu ban hành các chính sách đồng bộ về đào tạo, thu hút, hỗ trợ, phát triển, nguồn nhân lực y tế; chỉ tiêu bác sĩ hiện nay đạt 7,2 bác sĩ/vạn dân; chỉ tiêu giường bệnh hiện nay là 21 giường/vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân hiện nay là 11%, vượt chỉ tiêu quy định năm 2020 là dưới 12%; chỉ tiêu tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hiện nay là 0,68%, vượt chỉ tiêu quy định năm 2020 là dưới 1%.

Kết luận hội nghị, bác sĩ Hoa Công Hậu- Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị trong ngành phải nắm được tình hình thực tế của ngành, đề ra kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và phải khẩn trương triển khai thực hiện, phấn đấu góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây ninh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Việt Khoa