BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh trả lời: Khiếu nại của bà Lê Thị Lan chỉ đúng một trường hợp

Cập nhật ngày: 29/01/2010 - 05:34

Bà Lê Thị Lan, giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện Hoà Thành có đơn gửi Báo Tây Ninh khiếu nại Trường Trung học Y tế có 3 người không có bằng đại học nhưng vẫn được hưởng hệ số lương bậc chuyên viên trong thời gian dài. Vừa qua, Sở Y tế tỉnh có công văn trả lời khiếu nại của bà Lan như sau:

Trường hợp thứ nhất, bà Trần Thị Ngọc Ẩn, sinh năm 1957, tham gia công tác từ năm 1976, hiện giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tổ chức- hành chính của Trường Trung cấp Y tế. Bà Ẩn chưa có bằng đại học và hiện đang hưởng ngạch chuyên viên; thời điểm hưởng 1.4.1993, nơi cấp quyết định là Ban tổ chức chính quyền (nay là Sở Nội vụ).

Năm 1993, thực hiện quy định tại Thông tư liên bộ số 10/LD-TT ngày 2.6.1993 của Liên bộ Lao động Thương binh và Xã hội- Ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ- Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời chế độ tiền lương mới đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, Sở Y tế đề nghị xếp chuyển lương mới cho bà Ẩn theo ngạch chuyên viên. Hội đồng lương của tỉnh đã xem xét chức vụ của bà Ẩn lúc đó là Phó Phòng Tổ chức Trung tâm đào tạo Y tế, mức lương hiện hưởng lúc đó là 359, cũng như xem xét quá trình cống hiến của bà, Hội đồng lương của tỉnh đã xếp ngạch chuyên viên cho bà Ẩn. Cũng tại thời điểm xếp lương năm 1993 vẫn có một số trường hợp khác trong và ngoài ngành Y tế giống như trường hợp bà Ẩn được Hội đồng lương của tỉnh xem xét xếp ngạch chuyên viên.

Trường hợp thứ hai, bà Đoàn Thị Ngà, sinh năm 1960, trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ thuật viên trung cấp ngành Vi sinh; ngạch lương hiện hưởng: Giáo viên trung học, loại Ao, mã số: 15c.207 (tại Quyết định số 1394/QĐ-SYT ngày 20.12.2007 của Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh).

Trường hợp thứ ba, bà Phạm Thị Ánh Gương, sinh năm 1960, trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Điều dưỡng trung cấp; ngạch lương hiện hưởng: Giáo viên trung học, loại Ao, mã số 15c.207 (tại Quyết định số 1395/QĐ-SYT ngày 20.12.2007 của Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh).

Như vậy, đối với trường hợp bà Ẩn, nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Lan trong thời điểm hiện tại là đúng. Tuy nhiên, theo Sở Y tế, việc xếp lương của bà Ẩn đã được Hội đồng lương của tỉnh xếp ngạch chuyên viên là có phần chiếu cố và phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm năm 1993. Đối với 2 trường hợp bà Ngà và bà Gương, nội dung khiếu nại của bà Lan là sai.

PHÒNG CTBĐ