BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở Y tế - Tổ chức IOM: Tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống đại dịch cúm A/H1N1

Cập nhật ngày: 25/09/2009 - 04:26

Các học viên tại lớp tập huấn.

Theo khuôn khổ dự án “Chuẩn bị và đối phó với đại dịch cho nhóm di dân và cộng đồng” tại Tây Ninh do Tổ chức quốc tế về di dân (IOM) thực hiện tại Việt Nam, trong ba ngày (từ 22.9 đến 24.9.2009), Sở Y tế Tây Ninh phối hợp với IOM tổ chức khoá tập huấn nâng cao năng lực phòng chống đại dịch cúm A/H1N1 cho hơn 20 cán bộ trong và ngoài ngành Y tế, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tại lớp tập huấn, bên cạnh những thông tin về đại dịch cúm, biểu hiện và biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cúm A/H1N1… các học viên còn được trang bị thêm những kiến thức về nguy cơ lây nhiễm cúm của nhóm di dân, dân di động và các cộng đồng dân cư; cách lập kế hoạch liên ngành, vai trò trong công tác phối hợp liên ngành, các hoạt động ưu tiên, trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận, của từng ngành, từng cá nhân trong việc sẵn sàng đối phó, quá trình đối phó với đại dịch cúm có hiệu quả…

Ngoài ra, từ các bài tập thực hành dựa trên thực tế về đại dịch cúm A/H1N1, lớp tập huấn còn giúp các học viên những kỹ năng truyền đạt với 4 nguyên tắc: Học là thay đổi, lấy người học làm trung tâm của quá trình dạy và học, học bằng cách thực hành, bài học bắt nguồn từ cuộc sống; phương pháp xác định mục tiêu trước khi xây dựng nội dung truyền đạt để áp dụng vào việc soạn các chương trình tập huấn và tập huấn cho cán bộ tuyến huỵên/xã.

Trên cơ sở này, các học viên sẽ xây dựng kế hoạch chuẩn bị và đối phó với đại dịch cúm theo hướng liên ngành; tổ chức các khoá tập huấn nhằm tăng cường năng lực ứng phó với đại dịch ở người cho cán bộ tuyến huyện, xã, các nhóm di dân và các cộng đồng ở tỉnh Tây Ninh với mục tiêu giảm thiểu tử vong và bệnh nhân mắc cúm.

TÂM GIANG