BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở Y tế: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng chống đại dịch cúm ở người

Cập nhật ngày: 02/10/2009 - 05:55

Ngày 1.10, Sở Y tế Tây Ninh phối hợp với Tổ chức di dân Quốc tế (IOM) đã tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực phòng chống đại dịch cúm ở người” tại Tây Ninh. Đối tượng được tập huấn là lãnh đạo và cán bộ các sở, ngành trong tỉnh.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm mục đích nâng cao vai trò, năng lực của các sở, ngành trong công tác phối hợp liên ngành trong phòng chống đại dịch cúm ở người.

Bs. Lê Đại Trí, chuyên viên tư vấn IOM trình bày những vấn đề liên quan đến đại dịch cúm A/H1N1.

Bác sĩ Lê Đại Trí, chuyên viên tư vấn của tổ chức IOM tại Việt Nam cho biết, sự phối hợp giữa các ban ngành trong công tác phòng chống đại dịch cúm nhằm làm giảm thiểu những tác động xấu của đại dịch đến kinh tế xã hội và trật tự công cộng do đại dịch gây ra.

Sự phối hợp liên ngành còn giúp cho các ngành có được trách nhiệm cụ thể của ngành mình trong công tác phòng chống đại dịch, sẵn sàng phối hợp và đối phó khi đại dịch xảy ra…  

B.T