Sở Y tế: Triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Cập nhật ngày: 17/02/2012 - 01:13

(BTNO)- Ngày 17.2, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Nghị định số 87 của Chính phủ và Thông tư 41 của Bộ Y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tại hội nghị, bác sĩ Nguyễn Văn Thiện – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế) đã triển khai nội dung của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Luật gồm 9 chương, 91 điều, quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2011.

Từ ngày 1.1.2011, Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới đã có

hiệu lực thi hành

Về Nghị định số 87/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư 41/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Được biết, Luật Khám bệnh, chữa bệnh có quy định mới hoàn toàn so với luật trước đây, vì không chỉ áp dụng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân mà còn áp dụng luôn cho cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Nhà nước, bao gồm: bệnh viện, cơ sở giám định y khoa, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, bác sĩ gia đình (một hình thức của phòng mạch), phòng chẩn trị y học cổ truyền, nhà hộ sinh, cơ sở chẩn đoán, cơ sở dịch vụ y tế, trạm y tế cấp xã và tương đương…

Sau khi triển khai các nội dung trên, ngành Y tế sẽ thành lập hội đồng tư vấn, tổ thư ký xét thẩm định hồ sơ và thành lập đoàn thẩm định cơ sở khám chữa bệnh nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo luật và bổ sung hồ sơ cho việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở y tế.

Song Toàn