Công nghệ   Ô tô - Xe máy

Sorento hay Santa Fe - cuộc chiến xe Hàn gầm cao 7 chỗ 

Cập nhật ngày: 20/09/2020 - 09:10

Cả hai mẫu xe đều trang bị nhiều tính năng, hướng tới chạy đô thị, không mạnh ở đường địa hình.

 

Cả hai mẫu xe đều trang bị nhiều tính năng, hướng tới chạy đô thị, không mạnh ở đường địa hình.

Nguồn VNE