BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn 5: Huấn luyện giỏi, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Cập nhật ngày: 17/07/2009 - 11:10

Bộ đội Sư đoàn 5 diễn tập tại Trường bắn quốc gia KV 3

Thời gian qua, Đảng uỷ- Bộ Chỉ huy Sư đoàn 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, toàn diện, phát huy dân chủ, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng Sư đoàn vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Các đơn vị đã tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung theo kế hoạch, quân số tham gia huấn luyện đạt trên 98%. Huấn luyện chiến sĩ mới đợt I năm 2009 đạt kết quả tốt (có 9/11 nội dung đạt giỏi, 2/11 nội dung đạt khá). Thực hành kiểm tra bắn đạn thật các bài súng bộ binh đạt giỏi. Tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp đại đội đạt giỏi, bảo đảm an toàn. Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được tăng cường.

6 tháng qua CBCS toàn Sư đoàn chấp hành nghiêm kỷ luật, không xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối. Các tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức quần chúng thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ số lượng và nâng cao chất lượng, hoạt động có hiệu quả. Chú trọng nâng cao công tác xây dựng đảng, 6 tháng kết nạp 113 đảng viên đạt 59,47% kế hoạch. Mối quan hệ đoàn kết giữa đơn vị với chính quyền, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, đơn vị kết nghĩa và nhân dân trên địa bàn đứng chân được giữ vững và phát huy tốt. Công tác bảo đảm hậu cần, tăng gia sản xuất có nhiều chuyển biến, trong 6 tháng thu nhập từ nguồn tăng gia trên 18 tỷ đồng. Công tác vệ sinh phòng dịch được chú trọng, đảm bảo tốt sức khoẻ cho bộ đội. Xây dựng cảnh quang và vệ sinh môi trường luôn được duy trì thường xuyên thành nền nếp và đi vào chiều sâu. Công tác bảo đảm kỹ thuật đã triển khai và tổ chức thực hiện khá toàn diện, bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống kho tàng luôn được củng cố bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Đại tá Võ Minh Lương, Sư đoàn trưởng đã biểu dương kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đồng thời nhắc nhở mọi người tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu với những biện pháp quyết liệt để làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình kỷ luật đơn vị. Phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện vững chắc, đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong tình hình mới.

Văn BẮc