Pháp luật   Tin tức

Sư đoàn 5: Tập huấn cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019 

Cập nhật ngày: 15/01/2019 - 14:53

BTNO - Từ ngày 14-23.1.2019, Sư đoàn 5 tổ chức tập huấn cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Huấn luyện điều lệnh tay không.

Tham gia tập huấn có hơn 100 cán bộ chuẩn bị phụ trách huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Sư đoàn. Trong thời gian 10 ngày, lớp tập huấn nghiên cứu với các nội dung như: Quân sự; giáo dục chính trị; công tác Hậu cần, Kỹ thuật sát với tình hình, nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị; tập trung nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ mới và đội ngũ cán bộ chỉ huy cấp phân đội.

Trong đó, chú trọng đến nội dung còn yếu hoặc chưa thống nhất trong tổ chức thực hành huấn luyện chiến sĩ mới ở đơn vị cơ sở, đồng thời nâng cao chất lượng huấn luyện.

Lê Thuận