Sư đoàn 5: Tổ chức đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 18/04/2012 - 05:18

(BTNO)- Mới đây, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 5 đã chọn Đoàn cơ sở Trung đoàn 5 (tổ chức Đoàn cơ sở 3 cấp) và Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 15 (tổ chức Đoàn cơ sở 2 cấp) làm điểm tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2012-2017.

ĐVTN Đoàn cơ sở Trung đoàn 5 bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017

Được sự chỉ đạo, hướng dẫn chặt chẽ của Thường vụ Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy và Phòng Chính trị Sư đoàn, sự chuẩn bị chu đáo của Đoàn cơ sở Trung đoàn 5 và Tiểu đoàn 15, cả hai đại hội điểm đều diễn ra đúng trình tự, nguyên tắc, phát huy tốt dân chủ, bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới (2012- 2017) đảm bảo đúng phẩm chất, năng lực và phù hợp cơ cấu, biên chế của đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2007- 2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 5 đã tổ chức có hiệu quả các phong trào như: Phong trào thi đua “Giành 3 đỉnh cao quyết thắng”, “Thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên Sư đoàn huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng tổ chức Đoàn 3 điểm sáng”, “Thanh niên Sư đoàn 3 xung kích, 5 mẫu mực, 2 tiên phong”…

Từ năm 2007 – 2012, Sư đoàn 5 đã giới thiệu và kết nạp gần 1.150 đảng viên mới; 100% chi đoàn, liên chi đoàn và Đoàn cơ sở đạt vững mạnh.

Xuân Thu