BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn BB5: Phát động trồng cây nhớ ơn Bác

Cập nhật ngày: 20/05/2014 - 07:16

Đại tá Phan Văn Xựng- Chính ủy Sư đoàn 5 cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị trông cây nhớ ơn Bác.

Ngay sau lễ phát động, trên 400 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã tham gia trồng 300 cây lim sẹc do Công ty TNHH một thành viên Công ty Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị kết nghĩa với Sư đoàn 5) hỗ trợ.

Số cây trên được trồng tại khu Trung tâm huấn luyện Quân khu 7 vừa được xây dựng trong khu vực doanh trại của Sư đoàn BB5, vừa thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn BB5 đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo môi trường sinh thái và cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại cơ quan, đơn vị.

Xuân Thu