BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn Bộ binh 5 tuyên thệ chiến sĩ năm 2016

Cập nhật ngày: 05/06/2016 - 03:24

Theo báo cáo của các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, trong thời gian 3 tháng  các chiến sĩ đã được trang bị kiến thức về tính năng, tác dụng một số loại vũ khí trang bị trong biên chế; huấn luyện những nội dung về chiến thuật, rèn luyện thể lực nâng cao sức khỏe cho bộ đội.

Chiến sĩ mới Sư đoàn 5 truyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng.

Qua huấn luyện, các chiến sĩ mới đã dần làm quen và tuân thủ các chế độ sinh hoạt tại đơn vị như: Cách sắp xếp nội vụ vệ sinh bảo đảm gọn đẹp chính quy, thực hiện tốt về lễ tiết tác phong quân nhân, xưng hô chào hỏi đúng điều lệnh, nắm chắc chức trách  nhiệm vụ của người chiến sĩ, hiểu và nhận thức rõ 10 lời thề danh dự của quân nhân, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân và các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Tư lệnh Quân khu.

Để đạt được kết quả huấn luyện, các đơn vị trong Sư đoàn đã quán triệt sâu sắc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2016 của Tư lệnh Quân khu, kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Sư đoàn. Các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đã chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2016. Tổ chức biên chế, sắp xếp cán bộ từ tiểu đội đến tiểu đoàn được đào tạo qua trường Quân khu và Bộ vào các khung huấn luyện chiến sĩ mới.

Trước khi bước vào huấn luyện, Sư đoàn đã tổ chức 12 lớp tập huấn cho 1.275 cán bộ các cấp. Các đơn vị trích quỹ kết hợp với kinh phí huấn luyện trên 720 triệu đồng làm mới và sơn sửa mô hình học cụ các loại; tổ chức gần 20 ngàn ngày công sửa chữa thao trường, bãi tập bảo đảm tốt cho huấn luyện.

Qua kiểm tra, cơ quan cấp trên đánh giá về công tác chuẩn bị huấn luyện có 100% các cơ quan, đơn vị đạt khá trở lên. Quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị đã tăng cường kiểm tra ở các cấp, đánh giá chính xác từng mặt, từng nội dung đối với đơn vị, giúp phát huy những điểm mạnh, kịp thời khắc phục những yếu kém trong tổ chức thực hiện huấn luyện.

Năm nay, Sư đoàn 5 đón 3.900 chiến sĩ mới là những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đến từ 8 tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Lâm Đồng, Bình Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Thuận