Sử dụng lòng đường, lề đường sẽ phải đóng phí

Cập nhật ngày: 05/04/2015 - 07:22

Buôn bán trên lòng, lề đường.

Theo dự thảo này, đối tượng thu phí là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi có nhu cầu sử dụng và được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường vào mục đích sinh hoạt, kinh doanh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nước về quản lý lòng đường, lề đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, gồm các khu vực: phường 1, 2, 3, IV, Hiệp Ninh, Ninh Sơn, Ninh Thạnh, 8 thị trấn ở các huyện và lòng đường, lề đường các xã có đường giáp ranh với khu vực đô thị.

Không thu phí sử dụng lòng đường, lề đường đối với tổ chức, cá nhân sử dụng lòng đường, lề đường được cấp có thẩm quyền cho phép và không vì mục đích lợi nhuận. Không thu phí đối với tổ chức, cá nhân được cấp phép sử dụng một phần lòng đường, lề đường để tổ chức trông giữ xe theo hình thức đấu giá thu phí.

Mức thu phí được dự kiến như sau: Trường hợp sử dụng tạm thời một phần lề đường vào mục đích trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình, thời gian sử dụng theo quy định của từng tuyến đường thì tại phường 1, 2, 3, IV, Hiệp Ninh thuộc thành phố Tây Ninh, mức thu tối đa 35.000 đồng/m2 /tháng; tại các khu vực còn lại là 20.000 đồng/m2/tháng.

Trường hợp sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường vào mục đích trông giữ xe đạp, xe máy (không được gây mất trật tự, an toàn giao thông) và được cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định thì tại phường 1, 2, 3, IV, Hiệp Ninh thuộc Thành phố, mức thu 1.500 đồng/m2/ngày đêm.

Tại các khu vực còn lại 1.000 đồng/m2/ngày đêm. Trường hợp chỉ sử dụng một buổi (ban ngày hoặc ban đêm) thì ban ngày từ 6 giờ đến trước 19 giờ, ban đêm từ 19 giờ đến trước 6 giờ hôm sau, thu 50% mức quy định trên.

Trường hợp sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường vào mục đích tạm đỗ xe ô tô các loại ở những lòng đường, lề đường được phép đỗ theo quy hoạch sử dụng đất, giao thông đường bộ, đô thị (tối đa không quá 5 giờ/lượt), không gây mất trật tự, an toàn giao thông thì tại phường 1, 2, 3, IV, Hiệp Ninh thuộc Thành phố sẽ có 2 cách thu.

Thứ nhất là thu theo lần đỗ: xe taxi 5.000 đồng/xe/lượt; xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi 8.000 đồng/xe/lượt; xe ô tô từ 16 chỗ ngồi đến dưới 25 chỗ ngồi 10.000 đồng/xe/lượt; xe ô tô từ 25 chỗ ngồi trở lên 12.000 đồng/xe/lượt. Thứ hai là thu theo tháng: xe taxi 90.000 đồng/xe/tháng; xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi 150.000 đồng/xe/tháng; xe ô tô từ 16 chỗ ngồi đến dưới 25 chỗ ngồi 180.000 đồng/xe/tháng; xe ô tô từ 25 chỗ ngồi trở lên 210.000 đồng/xe/tháng.

Tại các khu vực còn lại, nếu thu theo lần đỗ: xe taxi 3.000 đồng/xe/lượt; xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi 5.000 đồng/xe/lượt; xe ô tô từ 16 chỗ ngồi đến dưới 25 chỗ ngồi 6.000 đồng/xe/lượt; xe ô tô từ 25 chỗ ngồi trở lên 7.000 đồng/xe/lượt.

Nếu thu theo tháng, xe taxi 50.000 đồng/xe/tháng; xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi 90.000 đồng/xe/tháng; xe ô tô từ 16 chỗ ngồi đến dưới 25 chỗ ngồi 110.000 đồng/xe/tháng; xe ô tô từ 25 chỗ ngồi trở lên 130.000 đồng/xe/tháng.

Trường hợp cắm biển hiệu, biển quảng cáo trên hè đường, dải phân cách không gây mất trật tự, an toàn giao thông và được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận thì mức thu tính trên diện tích m2  biển hiệu, biển quảng cáo như sau: Tại phường 1, 2, 3, IV, Hiệp Ninh thuộc Thành phố có mức thu 10.000 đồng/m2/tháng; tại các khu vực còn lại 6.000 đồng/m2/tháng.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng lề đường vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, trưng bày hàng hoá thì tại các phường 1, 2, 3, IV, Hiệp Ninh thuộc Thành phố có mức thu 35.000 đồng/m2/tháng; tại các khu vực còn lại 20.000 đồng/m2/tháng.

Trường hợp các tổ chức có nhu cầu sử dụng toàn bộ kết cấu hạ tầng đường bộ (bao gồm lòng đường, lề đường) của 1 đoạn đường cụ thể, thời gian cụ thể được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng với mục đích tổ chức chợ đêm, phố ẩm thực, hội chợ, triển lãm, lễ hội thì mức phí tối đa bằng 200% mức thu quy định.

 Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu là UBND huyện, Thành phố và được phép uỷ quyền cho UBND phường, thị trấn trực tiếp thu hộ. Cơ quan thu phí được trích tối đa 30% số phí thu được trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước để trang trải chi phí phục vụ công tác thu phí, tỷ lệ phần trăm cụ thể để lại đơn vị thu phí sẽ do UBND tỉnh quy định cụ thể.

Tổng số tiền phí thu được sau khi trừ số được trích để lại theo tỷ lệ quy định số còn lại cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách cấp huyện, thành phố theo quy định dùng để chi cho việc sửa chữa, bảo trì lề đường, chi phí cho việc kẻ vạch sơn, biển báo, tiền điện thắp sáng nơi công cộng.

Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân xin gửi về Sở Tài chính Tây Ninh, số 215, đường 30.4 thành phố Tây Ninh. Điện thoại 0663.821232, fax 0663.828.620, e-mail: sotc@tayninh.gov.vn.

HOÀNG THI