Sử dụng Simpo PDF Merge & Split miễn phí

Cập nhật ngày: 03/01/2012 - 10:58

Simpo PDF Merge & Split là công cụ được thiết kế để cắt và nối các tập tin PDF lại với nhau dựa theo nhu cầu của người sử dụng. Với công cụ tuyệt vời này, bạn có thể dễ dàng hợp nhất các tập tin PDF thành một file PDF duy nhất hoặc tách lấy một vài trang riêng biệt tùy thích. Phần mềm có giá 19.95 USD, tuy nhiên cách dưới đây sẽ giúp bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó miễn phí.

Trước hết, bạn tải phần mềm từ địa chỉ: http://www.simpopdf.com/download/pdfmergesplit_setup.exe sau đó tiến hành kích hoạt tập tin thu được để cài đặt phần mềm vào máy tính của mình, khi hoàn tất giao diện của chương trình sẽ xuất hiện và đi kèm theo đó là cửa sổ yêu cầu kích hoạt bản quyền. 

Bây giờ ở khung Licensed E-mail bạn nhập địa chỉ mochammadnadzir@yahoo.com và khung Registration Code thì nhập mã D26206018A09DEA61861 rồi nhấn vào nút Register ở bên dưới, một thông báo hiện ra nghĩa là bạn đã kích hoạt bản quyền thành công.

Để thêm các tập tin PDF vào chương trình bạn nhấn nút Add, chọn các tập tin đó, danh sách các file được chọn sẽ xuất hiện, nếu chọn không đúng bạn có thể loại bỏ (Remove), xóa (Clear) bất kì file nào. 

Tiếp đến bạn nhập tên và chọn vị trí lưu file kết quả ở khung Base name và Output Folder, chọn Advanced Setting nếu muốn cài đặt thông tin cho file PDF. Sau cùng nhấn nút Merge để bắt đầu quá trình trộn

Để cắt một file PDF, bạn chuyển sang thẻ Split PDF sau đó nhấn vào nút Open trong mục Select File để chọn file đó. Kế đến bạn nhập số trang cần tách vào khung Select by every của mục Select Split Method, mặc định vị trí xuất file kết quả sẽ được chọn sẵn, nếu không thích bạn có thể chọn vị trí khác. Sau cùng nhấn vào nút Split là xong

Các tính năng chính:

- Kết nối các file PDF trong hai phương pháp

- Chia nhỏ các file PDF trong ba cách

- Hỗ trợ hợp nhất và chia nhỏ các file PDF được mã hóa

- Bảo mật và tùy chỉnh các tập tin PDF ở đầu ra

H.T (st)