Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sự khác nhau giữa yêu, đam mê và cưới

Cập nhật ngày: 27/03/2014 - 05:31

Yêu: Là khi bạn chia hết những gì bạn có.

Đam mê: Là khi bạn lấy hết những gì họ có.

Cưới: Là khi ngân hàng quản lý hết những gì bạn có.

*** 

Yêu: Là khi bạn gọi điện thoại chỉ để chào nhau một câu.

Đam mê: Là khi bạn gọi điện thoại để hẹn nhau vào… khách sạn.

Cưới: Là khi bạn gọi nhau chỉ để kiểm tra nhau.

 ***

Yêu: Là khi bạn ngồi viết thư tình.

Đam mê: Là khi bạn chỉ muốn viết thật nhanh số điện thoại của mình.

Cưới: Là khi tất cả những gì bạn viết chỉ là… hóa đơn tính tiền.

 ***

Yêu: Là khi chia tay ra về, bạn nói "Em yêu anh/ anh yêu em".

Đam mê: Là khi chia tay ra về, bạn nói "Lần sau, cứ như thế nhé".

Cưới: Bạn nói không thành tiếng: "May quá, thoát nợ".

 ***

Yêu: Là khi bạn không biết đến ai khác.

Đam mê: Là khi không ai biết đến bạn.

Cưới: Ai cũng biết, nhưng bạn cũng chẳng còn quan tâm đến điều đó.

 ***

Yêu: Là khi bạn tranh cãi xem mình sẽ sinh bao nhiêu đứa con.

Đam mê: Là khi bạn tranh nhau xem ai thỏa mãn trước.

Cưới: Là khi tất cả những gì bạn tranh cãi là tiền.

 ***

Yêu: Là khi khoái cảm không quan trọng lắm.

Đam mê: Là khi bạn ra đi nếu không còn khoái cảm.

Cưới: Lúc này bạn tự hỏi khoái cảm là gì?

 

Yêu: Là khi bạn không dám nghĩ đến chia tay.

Đam mê: Là khi bạn không dám nghĩ đến sống chung.

Cưới: Bạn chỉ nghĩ đến làm sao sống qua được hết một ngày.

Theo VNExpress