Sửa lỗi “Windows Anytime Upgrade was not successful”

Cập nhật ngày: 29/06/2012 - 04:12

Đôi khi bạn gặp lỗi khi cố gắng nâng cấp từ phiên bản hệ điều hành Windows 7 Home Premium lên bản Professional qua công cụ Windows Anytime Upgrade và ở cuối quá trình bạn gặp lỗi: "Windows anytime Upgrade was not successful

Bạn sẽ nghĩ ngay tới việc thử nâng cấp lại nhưng vấn đề chưa được giải quyết và dĩ nhiên bạn sẽ tìm các giải pháp từ những người đã gặp lỗi tương tự nhưng có vẻ vấn đề này hơi phức tạp. Bạn cần sử dụng tính năng Windows Update để tải Service Pack 1 (SP1) về máy tính vì có thể dịch vụ này chưa được cài đặt và Windows Anytime Upgrade cho rằng một vài bộ phận cài đặt còn thiếu nên sẽ khóa việc nâng cấp.

Bạn thử dùng các phương pháp sau để loại bỏ lỗi phiền toái này:

Phương pháp 1 – Microsoft Fixit

Bạn có thể tải và cài đặt công cụ Microsoft Fixit trực tiếp từ Microsoft tại địa chỉ http://go.microsoft.com/?linkid=9804426. Nếu vấn đề chưa được giải quyết, bạn hãy sử dụng các phương pháp ở dưới.

Phương pháp 2 – Loại bỏ Windows 7 SP1

Bạn nên tính tới việc loại bỏ bản SP1 rồi thử chạy lại công cụ Windows Anytime Upgrade. Để loại bỏ SP1, bạn cần sử dụng dòng lệnh với quyền quản trị từ nút Start và gõ CMD rồi chuột phải vào cmd.exe và chọn Run as Administrator.

Tại cửa sổ command prompt, bạn gõ các dòng lệnh sau (có thể dùng lệnh sao chép cho nhanh):

Dành cho hệ điều hành Windows 7 32-bit:

dism.exe /online /remove-package /packagename:Package_for_KB976932~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.17514

Dành cho hệ điều hành Windows 7 64-bit:

dism.exe /online /remove-package /packagename:Package_for_KB976932~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.17514

Khởi động lại máy tính của bạn và chạy Windows Anytime Upgrade rồi xem kết quả.

Phương pháp 3 – Loại bỏ SP1 Beta

Nếu bạn đã cài đặt bản thử nghiệm Windows 7 SP 1 thì bạn nên loại bỏ chúng ra khỏi hệ thống của bạn. Bạn tiến hành các bước như phương pháp 2 rồi gõ các dòng lệnh sau:

Dành cho hệ điều hành Windows 7 32-bit:

dism.exe /online /remove-package /packagename:Package_for_KB976932~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.17105

Dành cho hệ điều hành Windows 7 64-bit:

dism.exe /online /remove-package /packagename:Package_for_KB976932~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.17105

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề với Windows Anytime Upgrade hoặc có thông báo lỗi hiện thị thì bạn nên gửi thông báo lỗi đó cho bộ phận hỗ trợ của Microsoft hoặc các trang giải đáp về công nghệ có uy tín.

L.K (st)