Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2020  

Cập nhật ngày: 23/09/2020 - 10:18

BTNO - Ngày 22.9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Công ty Cổ phần Pro Phương Nam tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2020”. Ông Nguyễn Xuân Châu–nguyên Trưởng Văn phòng đại diện của UBDT tại TP.Hồ Chí Minh làm báo cáo viên.

Nội dung tập huấn gồm: Quy trình kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; mẫu báo cáo kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; mẫu biểu thu thập thông tin…

Ngoài ra, các cán bộ tham gia lớp tập huấn còn được chia sẻ những kinh nghiệm giảm nghèo hiệu quả của các địa phương trên cả nước; thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác giảm nghèo trong quá trình thực hiện công tác tại địa phương.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp tỉnh, huyện, xã và ấp nhận thức đầy đủ về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, từ đó xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình này tại địa phương; hướng dẫn và kiến nghị giải quyết những vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Chương trình.

Theo kế hoạch, đợt tập huấn được thực hiện trong 6 ngày, chia thành nhiều lớp, mỗi lớp gồm 3 đơn vị cấp huyện, tập huấn trong thời gian 2 ngày.

Lê Thùy