BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC.PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG