CHỦ TỊCH VIỆN ĐẠI BIỂU BELARUS VLADIMIR ANDREICHENKO