Tìm kiếm: Ngay cả các bậc phụ huynh cũng đang phớt lờ những cảnh báo nguy hại từ việc nghiện game