PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TÂY NINH