BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài: Ngành chức năng không thống nhất về chủ trương thu thuế thu nhập doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 11/04/2009 - 06:25

Theo ông Phan Minh Thành (ảnh)– Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Mộc Bài, thời gian gần đây, một số doanh nghiệp đang kinh doanh tại Khu Thương mại – Công nghiệp nhận được thông báo của Chi cục thuế huyện Bến Cầu về việc đề nghị giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định các điều kiện để được xét giảm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) các năm trước đây. Điều này đã khiến các doanh nghiệp xôn xao, lo lắng vì khi đầu tư vào nơi này, họ đã được hứa sẽ không phải đóng thuế TNDN…

Liên quan đến việc này, ông Phan Minh Thành cho biết Ban quản lý KKTCK Mộc Bài vừa gởi Cục thuế Tây Ninh Công văn số 104/BQL-KHĐT về việc phối hợp thực hiện miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

“Khu thương mại – công nghiệp thuộc KKTCK Mộc Bài chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10.2005. Từ đó đến nay, các doanh nghiệp kinh doanh tại đây đều có báo cáo tháng, quý và quyết toán thuế, trong đó có thuế TNDN với ngành thuế. Tuy nhiên, trong thời gian qua, không có văn bản nào liên quan đến mức thuế TNDN phải nộp trong năm để doanh nghiệp biết thực hiện.

Điều kiện được miễn, giảm thuế TNDN cho các doanh nghiệp hoạt động trong Khu thương – công nghiệp (khu phi thuế quan) thuộc KKTCK Mộc Bài được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Cách diễn đạt, cách hiểu và vận dụng các quy định trên giữa các cơ quan còn nhiều điểm chưa thống nhất.

Về việc này, UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe các ngành chức năng và doanh nghiệp trình bày, sau đó giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện”, ông Thành cho biết.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 732/BTC-PC về việc ưu đãi thuế tại KKTCK Mộc Bài. Theo văn bản này, để được hưởng chính sách miễn giảm thuế TNDN, bắt buộc doanh nghiệp phải có dự án đầu tư.

Ông Thành cho rằng các doanh nghiệp được thành lập và kinh doanh tại Khu thương – công nghiệp Mộc Bài ngoài việc tuân thủ theo pháp luật hiện hành còn hoạt động theo “Quy chế hoạt động KKTCK Mộc Bài” được ban hành kèm theo Quyết định số 140/2007/QĐ-TTg ngày 24.8.2007 của Thủ tướng. Tại các khoản 6,7 điều 18, chương IV của Quyết định trên nêu rõ: “Ban quản lý KTCK Mộc Bài có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau: Làm đầu mối giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành và triển khai thực hiện các dự án đầu tư sản xuất – kinh doanh và các hoạt động tại KKTCK – Mộc Bài (khoản 6). Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm mọi hoạt động trong KKTCK Mộc Bài phù hợp với Quy chế hoạt động này và quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (khoản 7)”.

Ông Thành nói “Được biết, Nhà nước đã đề ra các chính sách ưu đãi, khuyến khích đối với các chủ thể đầu tư, kinh doanh vào từng vùng, miền mà Nhà nước có chiến lược ưu tiên phát triển trong những giai đoạn nhất định. Do đó, Ban quản lý KKTCK Mộc Bài đề nghị Cục Thuế Tây Ninh chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Bến Cầu trước khi tổ chức làm việc với doanh nghiệp nên có sự phối hợp với BQL để thống nhất đề ra hướng xử lý, tránh gây hoang mang cho doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư chung của tỉnh”.

ĐÌNH CHUNG